Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

30.01.2023 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

Szanowni Państwo, Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym wychowania przedszkolnego…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

23.01.2023 r. lekcja otwarta: „Powstanie styczniowe – historyczny escape room”

Szanowni Państwo, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcami metodycznymi nauczania historii zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na obserwację…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

26.01.2023 r. lekcja otwarta: SKETCHNOTING – tworzymy notatki z wykorzystaniem graficznego zapisu

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor ZSP nr 2 w Brzegu Dolnym oraz…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Informacja dotycząca organizacji IV Powiatowego Konkursu Przyrodniczego

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych zapraszają laureatów etapu szkolnego do udziału w…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

18.01.2023 r. lekcja otwarta: Powstanie styczniowe -historyczny escape room

Szanowni Państwo, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcami metodycznymi nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie zaprasza wszystkich…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

16.01.2023 r. spotkanie: Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Doradców Metodycznych

Szanowni Państwo, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradcy metodyczni z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz historii zapraszają nauczycieli –…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Escape room – szukamy zaginionego przepisu na pierniki

W ostatnim tygodniu przed świętami w czterech szkołach (SP Lubiąż, SP Stary Wołów, ZPR w Brzegu Dolnym oraz ZSP nr 2 w Brzegu Dolnym) odbyły…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

19.01.2023 r. spotkanie: Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo Nauczyciele Przedmiotów Przyrodniczych Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania przedmiotów przyrodniczych zapraszają nauczycieli na…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

16.01.2023 r. lekcja otwarta: Wykorzystanie robotów Photon przy nauce Twierdzenia Pitagorasa

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania matematyki i informatyki zapraszają nauczycieli na lekcję…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

26.01.2023 r. szkolenie: Jak pracować z klasą zróżnicowaną?

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie,  doradca metodyczny nauczania matematyki i informatyki oraz doradca metodyczny nauczania języka polskiego…

Kontynuuj czytanie...