Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

19.10.2023 r. lekcja otwarta: Otrzymywanie acetylenu i badanie jego właściwości

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu Dolnym oraz doradca metodyczny…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

12.10.2023 r. lekcja otwarta: ZAGROŻENIA POŻAROWE

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej   w Wołowie oraz doradca metodyczny edukacji dla bezpieczeństwa, serdecznie…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

11.10.2023 r. wystawa: Polacy zamieszkujący przedwojenny Wrocław

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradcy metodyczni nauczania historii oraz wiedzy o społeczeństwie zapraszają na otwarcie…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

26.10.2023 r. szkolenie online: POKOLENIE X,Y,Z, ALFA

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradcy metodyczni zapraszają na szkolenie: POKOLENIE X,Y,Z, ALFA W szkolnych ławkach…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

25.10.2023 r. szkolenie: Nowa ścieżka awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Szanowni Państwo, Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania edukacji…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

PIKNK NAUKOWY DWÓJKI – INTEGRACYJNE ZAJĘCIA OTWARTE Wyobraźnia nie zna granic – namalujmy sobie JESIEŃ! Wyobraźnia nie zna granic – namalujmy sobie KOSMOS!

28 września 2023 r. odbyły się integracyjne zajęcia otwarte w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie. Przeprowadzone one zostały w plenerze w…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

05.10.2023 r. szkolenie online: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego na tzw. starych zasadach

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca metodyczny zapraszają na szkolenie:    Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

25.10.2023 r. Lekcja otwarta: Jaką krzywdę może wyrządzić hejt! Nauczmy się bronić przed hejtem

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

27.09.2023 r. oraz 04.10.2023 r. Lekcja otwarta: Wołowski Escape Room

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania wiedzy o społeczeństwie zapraszają na lekcję otwartą: „Wołowski…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

I spotkanie nauczycieli w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Humanistów Powiatu Wołowskiego

20 września 2023 roku w zagrodzie edukacyjnej Jodłowy Młyn w Starym Dworze odbyło się Ispotkanie w ramach SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII,…

Kontynuuj czytanie...