Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

25.11.2022 r. lekcja otwarta: Matematyka w życiu codziennym – symetria

Szanowni Państwo Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

30.11.2022 r. – szkolenie: Gry i zabawy językowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania języków obcych zapraszają na szkolenie: Gry i  zabawy…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

29-30.2022 r. II Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego

Szanowni Państwo Nauczyciele Języka Polskiego Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznejw Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania języka polskiego zapraszają nauczycielina spotkanie w…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Szkolenie Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie

Kim jest i jaką rolę odgrywa nauczyciel wspomagający Nowoczesne metody integracji zróżnicowanego zespołu klasowego 17 listopada 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE Akademii Nauczyciela nt. „Wsparcie psychologiczne i emocjonalne nauczycieli oraz terapeutów jako warunek rozwoju osobistego”

Szanowni Państwo,Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, serdecznie zaprasza pedagogów,…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

WYNIKI POWIATOWEGO KONKURS FOTOGRAFICZNO-EKOLOGICZNY „OD KWITNIENIA DO OWOCU”

Konkurs „Od kwitnienia do owocu” odbył się w okresie kwiecień- wrzesień 2022r. Skierowany był do wszystkich uczniów szkół i placówek powiatu wołowskiego. Wzięło w nim…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

Wykorzystanie wirtualnej tablicy Padlet w edukacji

09 listopada 2022 roku w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie odbyło sięszkolenie dla nauczycieli powiatu wołowskiego, które poprowadzili doradcy metodyczni…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Aktualności Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

III Powiatowy Konkurs “Savoir – vivre, czyli szacunek zawsze i wszędzie” dla klas VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Cele konkursu: przypomnienie podstawowych…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

25.11.2022 lekcja otwarta: Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym…

Kontynuuj czytanie...
Posted in Oferta Szkoleniowa Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

28.11.2022, 05.12.2022 szkolenie: Problemy w uczeniu się a zaburzenia funkcji słuchowych i wzrokowych u dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie serdecznie zaprasza nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, pedagogów specjalnych, „nauczycieli…

Kontynuuj czytanie...