INTEGRACYJNE ZAJĘCIA OTWARTE

18 czerwca 2024 r. odbyły się sensoryczne zajęcia otwarte o charakterze integracyjnym w Szkole Podstawowej im K. Makuszyńskiego w Starym Wołowie. Przeprowadzone one zostały w zróżnicowanej – osobowej grupie, w skład której wchodzili uczniowie kl.VI z SP w St. Wołowie, uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, uczniowie ze SPE oraz dzieci cudzoziemskie.   Przygotowano je we współpracy szkoły z PCE i PPP w Wołowie- doradcą metodycznym nauczania języka polskiego.

Zajęcia obyły się na wolnym powietrzu. Swoją obecnością zaszczyciły nas panie: K. Adaśko – dyrektor PCE i PPP w Wołowie, M. Drzazga- dyrektor SP w St. Wołowie, K. Juszczak – koordynator do spraw szkoleń w PCE i PPP w Wołowie. Animatorkami tychże warsztatów były panie: Natalia Gałecka -nauczycielka w SP w Starym Wołowie, Magdalena Śleboda- pedagog szkolny oraz Danuta Haller – doradca metodyczny. Zajęcia polegały na wzbogacaniu umiejętności dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli o nowe narzędzia pracy między innymi z dziećmi, które mają problemy emocjonalne: lęk, stres, chwiejność nastrojów, napady złości. Ich celem było wskazanie jednego ze sposobów organizacji procesu edukacyjnego z uwzględnieniem metod pracy dobieranych adekwatnie do realizowanych celów edukacyjnych i wychowawczych oraz strategii dydaktycznej wspierającej indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie. Ćwiczenia podczas Terapii Sensorycznej (SI) angażują całe ciało oraz układy zmysłów (równowagi, czucia własnego ciała, dotyku, węchu, słuchu, smaku, wzroku).

Dzieci malowały farbami akrylowymi na stretchu, przeszły ścieżkę sensoryczną, robiły olbrzymie bańki mydlane. Mieliśmy okazję głaskać i podziwiać zachowanie pięknych alpaków, kuca, które przywiózł na zajęcia Norbert założyciel Domu Tymczasowego u Norberta. Dom tymczasowy jest ośrodkiem rehabilitacyjnym i adopcyjnym dla zwierząt w potrzebie.

Dorośli mieli okazję zaobserwować sposób tworzenia warunków sprzyjających aklimatyzacji osób niepełnosprawnych z grupą uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych. Przez czas trwania warsztatów wszyscy pracowali w 6-osobowych grupach, do każdej przydzielono osobę dorosłą.

Podsumowaniem spotkania był słodki poczęstunek, a następnie grill, a po nim odpoczynek na kocach. Po odbytej lekcji została przeprowadzona analiza merytoryczna i metodyczna zajęć, w której uczestniczyli nauczyciele i opiekunowie uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w Wołowie.

Wszyscy uczestnicy i dzieci, i dorośli świetnie się bawili. Po pracy wszyscy uczestniczyli w integracyjnym podwieczorku.
W zajęciach wzięło udział 31 osób. Na spotkanie warsztatowe oraz omówienie przeprowadzonych zajęć przybyło 11 osób dorosłych: opiekunów i nauczycieli.  Organizatorzy dziękują wszystkim za wspólny czas i możliwość wymiany doświadczeń w obszarze kształtowania u uczniów umiejętności społecznych oraz metod stosowanych podczas lekcji.

 Zapraszamy do obejrzenia filmu:

D. Haller – doradca metodyczny nauczania języka polskiego
N. Gałecka, M. Śleboda– nauczyciele SP w Starym Wołowie

Foto galeria: