LEKCJA OTWARTA Segregowanie odpadów, odnawialne źródła energii i biodegradacja

13 czerwca 2024 r. odbyła się lekcja otwarta w Szkole Podstawowej im K. Makuszyńskiego w Starym Wołowie. Przeprowadzona została z grupą dzieci oraz ich opiekunami ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Niezwykła Kraina” w Wołowie. Przygotowano je we współpracy szkoły z PCE i PPP w Wołowie- doradcami metodycznymi nauczania języka polskiego oraz przedmiotów przyrodniczych. Osobą prowadzącą była pani Magdalena Drzazga – dyrektor i nauczyciel geografii w SP w Starym Wołowie. Zajęcia miały na celu kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan Ziemi i środowiska przyrodniczego, poszerzenie wiedzy na temat otaczającej przyrody oraz uświadomienie szkodliwego oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze, wyjaśnienie pojęcia „ekologia”. Podczas zajęć rozwijano zdolności artystyczne dzieci, pobudzano ich zmysł dotyku oraz ćwiczono orientację przestrzenną. A stało się to dzięki wykonaniu przez uczestników kubków sensorycznych. Uczestnicy zajęć otrzymali instrukcję wykonania takiego kubka. Każde dziecko opuściło Ekopracownię – zielone serce szkoły z upominkiem, który własnoręcznie wykonało. Po odbytej lekcji została przeprowadzona analiza merytoryczna i metodyczna zajęć, w której uczestniczyli dorośli obecni na zajęciach. Omówiono i udoskonalono instrukcję wykonania kubka sensorycznego oraz zaproponowano 22 pomysły zabaw sensorycznych dla dzieci w każdym wieku. Wszyscy uczestnicy i dzieci, i dorośli świetnie się bawili. W zajęciach wzięło udział 8 nauczycieli. Na spotkanie warsztatowe oraz omówienie przeprowadzonych zajęć przybyło 7 nauczycieli.  Doradcy dziękują wszystkim za wspólny czas i możliwość wymiany doświadczeń w obszarze ekologii oraz metod stosowanych podczas lekcji.

D. Haller, R. Kmicińska – doradcy metodyczni
Magdalena Drzazga – nauczyciel SP w Starym Wołowie

Do sprawozdania dołączamy scenariusz zajęć.

 Zapraszamy do obejrzenia filmu oraz zdjęć.

Foto galeria:

  1. Przywitanie dzieci i rozdawanie zakładek.
Klasa szkolna, przy stole siedzi dziewczynka a obok stoi druga dziewczynka i podaje jej zakładki do książek.

              

2. Wykonanie kubków sensorycznych.

Na środku sali stoły a przy nich siedzą dzieci i wykonują prace – naklejają elementy na kubki.. Są prowadzone po niej dzieci. Pomagają im dorosłe kobiety

3. Wybieranie zakładek na temat „Odnawialne źródła energii”.

Na środku sali stoją dwie dziewczynki i chłopiec. Wybiera zakładki.              W tle kolorowe plakaty.

4. Zakładki na temat „Odnawialne źródła energii”.

Na środku sali stoją dwie dziewczynki i chłopiec. Jeden z nich trzyma kolorowe zakładki.

5. Kubki sensoryczne.

Sala lekcyjna, na stole wykonane kolorowe kubki, jeden w kształcie kota

6. Zajęcia przy monitorze dotykowym.

Sala lekcyjna, dzieci cos piszą przy monitorze dotykowym.

7. Poczęstunek.

Sala lekcyjna. Przy stole siedzą dzieci i dorośli. Z przodu ekran. Na stołach ciastka i owoce.

8. Podsumowanie zajęć.

Przed monitorem gruba osób: dorośli i dzieci. Przed nimi stoły z kubeczkami, owocami i słodkimi ciasteczkami.

9. Podsumowanie zajęć- wspólne zdjęcie.

Na korytarzu szkolnym. Na tle drzwi grupa dzieci.