20.09.2023r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa- online

Szanowni Państwo

Nauczyciele Edukacji dla bezpieczeństwa

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli na spotkanie w ramach:

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa

Program spotkania:

  1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań nauczycieli związanych z doskonaleniem własnego warsztatu pracy.
  2. Harmonogram konkursów i propozycje działań.
  3. Plan pracy w roku szkolny 2023/2024: warsztaty, konsultacje, szkolenia, lekcje otwarte.
  4. Zmiany w podstawie programowej w roku szkolnym 2023/2024.

Termin spotkania: 20 września  2023 r. godzina 17.00

Miejsce: Spotkanie on-line

    Link do spotkania zastanie przesłany przed spotkaniem.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z doradcą: Radosław Sroka tel. 600-754-901 lub
na adres email: radoslaw.sroka@wolowpce.pl

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 19.09.2023 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

Dyrektor mgr Krystyna Adaśko

Doradca  metodyczny                                                                                                    
mgr Radosław Sroka