19.10.2023 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Powiatu Wołowskiego

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie oraz doradcy metodyczni zapraszają nauczycieli powiatu wołowskiego na:

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Powiatu Wołowskiego

Program:

  1. Otwarcie spotkania w Centrum Edukacji Astronomicznej w Białkowie.
  2. Pokazy w cyfrowym planetarium.
  3. Laserowy pokaz z wykorzystaniem największej makiety 3D Księżyca. Tylko w Białkowie można postawić stopę na księżycu, tak jak niegdyś Neil Armstrong.
  4. Zajęcia w eksperymentatorium (m.in. optyka, robotyka, stanowisko RGB).
  5. Dyskusja, wymiana doświadczeń. Przedstawienie oferty edukacyjnej Ośrodka.

Bilety wstępu na teren Centrum Edukacji Astronomicznej – 60 zł

Termin spotkania: 19 października 2023 r. (czwartek) w godzinach 16.00 – 18.30

Miejsce: Ośrodek Edukacji Astronomicznej w Białkowie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 12.10.2023 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

Dyrektor
mgr Krystyna Adaśko

 Doradcy metodyczni