20.09.2023 r. I Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego

Szanowni Państwo

Nauczyciele Języka Polskiego

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie, pan Jerzy Więcławski – ze Stowarzyszenie „Jodłowy Młyn” oraz doradca metodyczny nauczania języka polskiego zapraszają nauczycielina spotkanie w ramach:

I Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego

Plan spotkania:

Temat: Organizacja pracy sieci w roku szkolnym 2023/2024

Program spotkania:

  • Diagnoza potrzeb nauczycieli i zaplanowanie pracy w roku szkolnym 2023/2024.
  • Omówienie oferty szkoleniowej, propozycje i potrzeby nauczycieli w zakresie doradztwa i współpracy.
  • Harmonogram konkursów i propozycje działań w Sieci w roku szkolnym 2023/2024.
  • Integracja nauczycieli oraz zwiedzanie zagrody edukacyjnej  „Jodłowy Młyn”
    w Starym Dworze.

Termin spotkania: 20.09.2023 (środa), godz. 16.00

Miejsce: Jodłowy Młyn w Starym Dworze

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o potwierdzenie udziału do 18.09.2023 r. u doradcy:

D. Haller, tel. 889333946

                              Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

Doradca metodyczny                                                    Dyrektor                             
języka polskiego                                                    mgr Krystyna Adaśko
mgr Danuta Haller