20.09.2023 r. I Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Historii i Wiedzy o Społeczeństwie

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie, pan Jerzy Więcławski – ze Stowarzyszenie „Jodłowy Młyn” oraz doradcy metodyczni nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie zapraszają nauczycielina spotkanie w ramach:

I Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Historii i Wiedzy o Społeczeństwie

Plan spotkania:

Temat: Organizacja pracy sieci w roku szkolnym 2023/2024

Program spotkania:

  • Diagnoza potrzeb nauczycieli i zaplanowanie pracy w roku szkolnym 2023/2024.
  • Omówienie oferty szkoleniowej, propozycje i potrzeby nauczycieli w zakresie doradztwa i współpracy.
  • Harmonogram konkursów i propozycje działań w Sieci w roku szkolnym 2023/2024.
  • Integracja nauczycieli oraz zwiedzanie zagrody edukacyjnej  „Jodłowy Młyn”
    w Starym Dworze.

Termin spotkania: 20.09.2023 (środa), godz. 16.00

Miejsce: Jodłowy Młyn w Starym Dworze

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o potwierdzenie udziału do 18.09.2023 r. u doradcy: A. Wróbel, tel. 509129035

                              Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

Dyrektor
mgr Krystyna Adaśko

Doradcy metodyczni
mgr Emilia Buczak
dr Anna Wróbel
mgr Paweł Feliszek