18.05.2023 r. lekcja otwarta: Bawimy się częściami mowy – rzeczownik, czasownik, przymiotnik.

Szanowni Państwo Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie,
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie oraz doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zapraszają nauczycieli na lekcję otwartą w klasie II:

Temat: Bawimy się częściami mowy – rzeczownik, czasownik, przymiotnik.

Cele dla ucznia:

  1. Nazywanie części mowy, utrwalenie poznanej wiedzy,
  2. rozwijanie logicznego myślenia,
  3. wdrażanie do pracy w grupach, w parach,
  4. doskonalenie umiejętności posługiwania się częściami mowy,

Cele dla nauczyciela:

  1. Wzbogacanie pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli o nowe środki przekazu informacji.
  2. Indywidualizacja pracy na lekcji.

Po odbytej lekcji zostanie przeprowadzona analiza merytoryczna.

Termin: 18.05.2023 r. o godz. 8.55 – 11.00

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie

Prowadzący: Ewa Maćkowska – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

Opieka metodyczna i merytoryczna: Dagmara Głuszczyńska – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z doradcą: Dagmara Głuszczyńska e-mail: dagmara.gluszczynska@wolowpce.pl

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

       Doradca metodyczny                                                                             Dyrektor

     Dagmara Głuszczyńska                                                                      Krystyna Adaśko