11.05.2023r. Spacer po żydowskim Wińsku

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradcy metodyczni historii zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli  na:

Spacer po żydowskim Wińsku

Spacer po żydowskim Wińsku jest efektem współpracy szkoły w Wińsku z Fundacją Forum Dialogu, która zajmuje się działaniami przybliżającymi i upamiętniającymi historię Żydów w lokalnych społecznościach. W trakcie spotkania poznamy inspirację i efekty tego pomysłu. Przejdziemy trasą spaceru, którą zaprezentuje Pani Anna Gierko wraz z uczniami.

Prowadzący: Anna Gierko – nauczyciel historii,

Emilia Buczak, Paweł Feliszekdoradcy metodyczni PODN w Wołowie

Adresaci: zainteresowani  nauczyciele

Sposoby realizacjistacjonarnie

Termin: 11.05.2023 r. godz. 16.00

Miejsce:  Wińsko

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na zgłoszenie BEZPŁATNE) najpóźniej do 10.05.2023 r. lub przesłanie informacji na adres emaliowy doradców: emilia.buczak@wolowpce.pl pawel.feliszek@wolowpce.pl

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

Doradcy metodyczni                                        Dyrektor

Emilia Buczak                                                 Krystyna Adaśko

Paweł Feliszek