30.01.2023 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo Nauczyciele Przedmiotów Przyrodniczych

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania przedmiotów przyrodniczych zapraszają nauczycieli na spotkanie w ramach:

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Temat: naMACalny sukces przyrodniczy

Program spotkania:

  • Praca z uczniem zdolnym na przedmiotach przyrodniczych – Regina Kmicińska – doradca metodyczny PODN w Wołowie
  • „naMACalny sukces przyrodniczy” – spotkanie z techniką doświadczeń w małej skali. Podczas warsztatów wykorzystane zostaną doświadczenia zaproponowane przez autorów przedmiotów przyrodniczych MAC prowadzone przez Łukasza Spornego i Piotra Wróblewskiego, Ambasadorów przedmiotów przyrodniczych MAC z Centrum Chemii
    w Małej Skali
  • Wymiana doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami

Termin spotkania: 30.01.2023 r. (poniedziałek), godz. 16.30

Miejsce: Zespół  Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym, ul. A. Mickiewicza 2

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia
26 stycznia 2023 r.

na adres e-mail: regina.kmicinska@wolowpce.pl lub telefonicznie pod nr 71-389-21-00.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

          Doradca metodyczny                                                                       Dyrektor
                                                                                                       mgr Krystyna Adaśko
        mgr Regina Kmicińska