03.02.2023 r. zajęcia otwarte: Wyobraźnia nie zna granic – namalujmy sobie zimę!

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im K. Makuszyńskiego w Starym Wołowie oraz  doradcy metodyczni nauczania języka polskiego oraz matematyki i informatyki serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na zajęcia otwarte o charakterze integracyjnym, obserwację
i omówienie metod i form wykorzystywanych w edukacji włączającej.

Temat:  WYOBRAŹNIA NIE ZNA GRANIC – NAMALUJMY SOBIE ZIMĘ!

Zajęcia będą prowadzone w zróżnicowanej grupie, do której należą: osoby ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Niezwykła Kraina” w Wołowie, dzieci cudzoziemskie, uczniowie ze SPE oraz uczniowie bez dysfunkcji.

Zajęcia warsztatowe o charakterze artystycznym mają na celu wzbogacanie umiejętności dydaktyczno – wychowawczych nauczycieli o nowe narzędzia pracy. Ich celem jest wskazanie jednego ze sposobów organizacji procesu edukacyjnego z uwzględnieniem metod pracy dobieranych adekwatnie do realizowanych celów edukacyjnych i wychowawczych oraz strategii dydaktycznej wspierającej indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję zaobserwować sposób tworzenia warunków sprzyjających aklimatyzacji osób sprawnych inaczej z grupą uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzący postawili sobie za cel udzielenie wsparcia w rozwiązywaniu problemów nauczycieli bezpośrednio przy warsztacie pracy
w obszarze edukacji włączającej.

Nadrzędnym celem zajęć jestposzukiwanie pozytywnych wartości i promowanie właściwego zachowania.

Po odbytej lekcji zostanie przeprowadzona analiza merytoryczna i metodyczna zajęć.

TERMIN:   03.02.2023  r. (piątek) godz. 09.00 – 11.30

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Starym Wołowie

PROWADZĄCE: mgr Danuta Haller, mgr Iwona Pisching – doradcy metodyczni PODN w Wołowie

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z doradcami: D. Haller tel. 889333946, I. Pisching tel. 693562567

                             Serdecznie zapraszamy do współpracy

Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Starym Wołowie                                  Dyrektor  PODN w Wołowie                                                                     

mgr Magdalena Drzazga                                                                             mgr Krystyna Adaśko

Doradcy metodyczni:                                                                                                                                                                                               

                                                                mgr Danuta Haller                                                                      

                                                                mgr Iwona Pisching