Informacja dotycząca organizacji IV Powiatowego Konkursu Przyrodniczego

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych zapraszają laureatów etapu szkolnego do udziału w finale IV Powiatowego Konkursu Przyrodniczego, który odbędzie się dnia 02.02.2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Ze względów organizacyjnych tegoroczny finał odbędzie się w dwóch turach. Uczniowie szkół gminy Brzeg Dolny rozpoczną konkurs o godz. 9.00, natomiast uczniowie szkół gminy Wołów i Wińsko o godz. 10.30.

Z poważaniem

Doradca metodyczny                                                                                  Dyrektor PCEiPPP
przedmiotów przyrodniczych                                                                  

Regina Kmicińska                                                                                        Krystyna Adaśko