18.01.2023 r. lekcja otwarta: Powstanie styczniowe -historyczny escape room

Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcami metodycznymi nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na obserwację lekcji otwartej „Powstanie styczniowe – historyczny escape room”.

22 stycznia 2023 przypada 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego a 25 stycznia obchodzimy Dzień Kryptologii upamiętniający polskich naukowców, którzy złamali szyfr niemieckiej Enigmy. Z tej okazji zapraszamy na obserwację lekcji poświęconej powstaniu styczniowemu realizowanej metodą stacjonarnego escape roomu. Narzędzie to świetnie wspiera nauczyciela w budowaniu zaangażowania uczniów, uczy współpracy, trenuje kreatywność, uważność i koncentrację.    

Termin i miejsce:

  • 18.01. 2023 r. od godz. 9.00  – Zespół Szkół Społecznych w Wołowie
  • 18.01. 2023 r. od godz. 11.30 – Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie

Osoby prowadzące: Emilia Buczak, Anna Wróbel – doradcy metodyczni PODN w Wołowie

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z doradcami: emilia.buczak@wolowpce.pl

    anna.wrobel@wolowpce.pl

Serdecznie zapraszamy

Doradcy metodyczni                                                                                     Dyrektor

mgr Emilia Buczak                                                                          mgr Krystyna Adaśko
dr Anna Wróbel