Lekcja otwarta: 20.09.2022 r. Nadzorować, karać czy wychowywać ?

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie oraz doradca metodyczny z zakresu doradztwa zawodowego zapraszają nauczycieli powiatu wołowskiego na lekcję otwartą:

„Nadzorować, karać czy wychowywać?”

Program spotkania:

1. Wykorzystanie zajęć Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na potrzeby zajęć z doradztwa zawodowego.

2. Lekcja otwarta: Nadzorować, karać czy wychowywać? – wykład w ramach DFN – Uniwersytet Wrocławski

3. Omówienie zajęć, podsumowanie przebiegu zajęć z nauczycielem; możliwości wykorzystania na zajęciach z doradztwa zawodowego.

Termin spotkania:  wtorek 20 września 2022r. w godzinach 10.00 – 12.30

Miejsce: Niepubliczne Liceum w Wołowie

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa w lekcji otwartej jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie http://www.wolowpce.pl/ do 20.09.2022r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

Doradca metodyczny                                                             Dyrektor

dr  Anna Wróbel                                                                  mgr Krystyna Adaśko