Lekcja otwarta: 19.09.2022 r. Prawo cytatu, czyli jak legalnie korzystać z cudzej twórczości

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania wiedzy o społeczeństwie zapraszają nauczycieli powiatu wołowskiego na lekcję otwartą:

„Prawo cytatu, czyli jak legalnie korzystać z cudzej twórczości.”

Program spotkania:

1. Otwarcie spotkania, omówienie celu i scenariusza lekcji.

2. Lekcja otwarta: Prawo cytatu, czyli jak legalnie korzystać z cudzej twórczości.

3. Omówienie zajęć, podsumowanie przebiegu zajęć z nauczycielem.

Termin spotkania:  poniedziałek 19 września 2022r. w godzinach 13.30-15.30

Miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa w lekcji otwartej jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie http://www.wolowpce.pl/ do 19.09.2022 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

Doradca metodyczny                                                             Dyrektor

dr  Anna Wróbel                                                                  mgr Krystyna Adaśko