Jak efektywnie wykorzystać długopis 3D?

14 czerwca w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Starym Wołowie odbyła się lekcja otwarta z cyklu Laboratorium Przyszłości przeprowadzona przez doradcę metodycznego nauczania matematyki i informatyki – Panią Iwonę Pisching. W zajęciach uczestniczyli chętni nauczyciele oraz dyrektor Szkoły – Pani Magdalena Drzazga.

Temat lekcji: Jak efektywnie wykorzystać długopis 3D?

Celem zajęć było: kształceniu intelektu, czyli mechanizmu myślenia i kształtowania pojęć czy wyobrażeń;kształceniu motoryki, czyli sposobów prawidłowego i skutecznego wykonywania czynności,kształtowaniu postawy badawczej – poszukującej walorów rzeczy, czynności i zjawisk, a także budzenie zainteresowań techniką;kształtowaniu postawy diagnostycznej – rozpoznanie przyczyn zaobserwowanych skutków;kształtowaniu postawy organizatorskiej – samodzielne organizowanie pracy;kształtowaniu postawy twórczej – wykazywanie własnej inwencji przy rozwiązywaniu problemów w działaniu;kształtowaniu postawy społeczno-moralnej – nauka odpowiedzialnego zachowania w działaniu.

Cele dla nauczyciela: wzbogacanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli o sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratorium Przyszłości.

Uczniowie z klasy 7 pracowali z długopisem 3D. Przygotowywali ludziki do zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych, podczas których wykorzystamy je do kształtowania kompetencji emocjonalno- społecznych.

TUS to oprócz ćwiczeń w zakresie szeroko rozumianych emocji, także ćwiczenia w zakresie odczytywania mowy ciała, mimiki, gestów, postawy ciała.

Ludziki posłużą nam do rozpoznawania postawy ciała, definiowania tego co ono wyraża itd.

Młodzież była bardzo zaangażowana i skupiona na zadaniu, lekcja sprawiła im dużą frajdę. Mieli do dyspozycji szablony do ludzików, ale niektórzy byli bardzo kreatywni i dali się ponieść fantazji. Uśmiech nie schodził z twarzy.

Foto galeria:

  1. Uczniowie przygotowują się do pracy.
Na zdjęciu widoczni uczniowie, którzy przygotowują się do pracy z długopisem 3D. Wybierają kolor filamentu i rozpoczynają pracę.

2. Ludziki wykonane długopisem 3D, które posłużą do zajęć TUS.

Na zdjęciu gotowe prace uczniowie, ludziki wyrażające emocje, które będą nam potrzebne na zajęcia TUS.

3. Folia, szablon, filament i długopis 3D – pracę można zacząć. 

Na zdjęciu widoczny szablon, według którego powstanie ludzik, długopis 3D. Uczeń zaczyna swoją pracę.