Rekrutacja na studia podyplomowe na semestr letni

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Wicedyrektorzy, Pedagodzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych , witam  Państwa serdecznie. Przedkładamy na Państwa ręce ofertę Studiów Podyplomowych Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawiena semestr letni roku akademickiego 2021/2022. Studia podyplomowe, to studia prowadzone w Wołowie, na mocy umowy podpisanej w 2015 roku pomiędzy Uczelnią Wyższą,  a Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie.
Studia cieszą się popularnością wśród kandydatów na studia dzięki temu, iż łączą wiedzę akademicką z wiedzą praktyczną dotyczącą konkretnego kierunku studiów. Proponowane  kierunki  studiów  podyplomowych  wynikają z przeprowadzonej diagnozy potrzeb, podyktowane są zmianami w systemie oświaty, a opracowane zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli. Wszystkie kierunki dostępne są na stronie centrum:  www.wolowpce.pl.
Rekrutacja na studia podyplomowe na semestr letni w roku akademickim 2021/2022 rozpoczęła się 01 lutego 2022 r. i potrwa do dnia 28 lutego 2022 r. Termin rozpoczęcia zajęć na semestrze letnim – 05 marca 2022 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021r.decyzją Rektora WSNP w Warszawie, zajęcia w roku akademickim odbywają się w systemie hybrydowym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami, a nauczycielami akademickimi. Jeśli tylko sytuacja pandemiczna pozwoli, zajęcia stacjonarne dla studentów studiów podyplomowych odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum  Edukacji  i  Pomocy  Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27.Miejsce składania dokumentów (listownie lub osobiście): Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27 C. Szczegółowe  informacje, w tym katalog studiów podyplomowych na rok akademicki 2021/2022 oraz podanie na  studia  można  uzyskać  na  stronie internetowej  PCE i PPP w   Wołowie www.wolowpce.pl w   zakładce: Studia Podyplomowe. Partner regionalny uczelni:  Powiatowe  Centrum  Edukacji  i  Pomocy  Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Wszelkich  informacji udzielamy także telefonicznie.  tel. 71/389-21-00 osoba do kontaktu: Katarzyna Chrobak, informacje dotyczące studiów podyplomowych oraz elektronicznie: e-mail: studia@wolowpce.pl  .W załączeniu przesyłamy katalog studiów podyplomowych , pismo przewodnie oraz formularz zgłoszeniowy dla osób zainteresowanych podjęciem studiów podyplomowych od semestru letniego tj. 05 marca 2022r.  Pozostajemy do Państwa dyspozycji  z serdecznym zaproszeniem Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP w Wołowie.