Otwarta lekcja w klasie VI ( lekcja stacjonarna) poświęconą odbudowywaniu relacji po nauczaniu zdalnym

                                       Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele      

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Brzegu Dolnym oraz doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na otwartą lekcję w klasie VI ( lekcję stacjonarną) poświęconą odbudowywaniu relacji po nauczaniu zdalnym.

Cele:

  1. Kształtowanie nastawienia do siebie i do innych osób, polegającego na rezygnacji z ocen i osądów, a bazowania na łagodności i życzliwości.
  2. Uwrażliwienie na siłę ocen i osądów jako czynników blokujących kontakt.
  3. Wzmacnianie, budowanie relacji i więzi w klasie,
  4. Rozwijanie postawy empatii i szacunku w stosunku do innej osoby,
  5. Profilaktycznie przeciwdziałanie izolowaniu i wykluczeniu w grupie rówieśniczej.

TERMIN: 15.06.2021 r. (poniedziałek) godz. 9.35 – 10.20
                   oraz czas na omówienie przeprowadzonych zajęć

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza
                   w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2  w Brzegu Dolnym

PROWADZĄCA: Regina Kmicińska – nauczyciel przedmiotów przyrodniczych

W razie pytań proszę o kontakt z doradcą R. Kmicińska tel. 604 556 897

                                 Serdecznie zapraszamy do współpracy!

                                                    Z poważaniem

       Doradca metodyczny                                                               Dyrektor PCE i PP-P w Wołowie
 przedmiotów przyrodniczych

       mgr Regina Kmicińska                                                                            mgr Krystyna Adaśko