Lekcja otwarta z wykorzystaniem technologii informacyjnej „Poznajemy sylwetki Polaków – Janusz Korczak – przyjacielem dzieci”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i Nauczyciele

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornele Makuszyńskiego w Starym Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania języka polskiego serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na integracyjną, lekcję otwartą  z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Podczas zajęć uczniowie klasy V oraz z VII poszerzą zasób wiedzy na temat postaci Janusza Korczaka. Będą redagowali krótkie artykuły na temat pisarza, doktora
i przyjaciela dzieci. Przygotowując się do zajęć, uczniowie wykonali wcześniej tablicę informacyjną na temat postaci, która będzie omawiana podczas zajęć. Podsumowaniem będzie konkurs wiedzy o Januszu Korczaku z wykorzystaniem krzyżówki. Zebranie materiały zostaną umieszczone w albumie portfolio  następnie przekazane do biblioteki szkolnej.

Zajęcia mają na celu:

DLA NAUCZYCIELI:

  • ukazanie roli   i  wartości wykorzystania  prezentacji multimedialnej w pracy nauczyciela;
  • wzbogacanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli o nowe środki przekazu informacji;
  • udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów nauczycieli bezpośrednio przy warsztacie pracy.

DLA UCZNIÓW:

  • budzenie szacunku do człowieka, Polaka, który wpisał się w polskość;
  • uświadomienie uczniom, że od korzeni nie należy się odcinać;
  • wskazywanie na istotę rolę narodu, pamięci i świadomość Polaka jako uczestnika historii świata;
  •  ukazanie wartości osobowości Janusza Korczaka.

TEMAT: Poznajemy sylwetki Polaków – Janusz Korczak – przyjacielem dzieci.

                      Praca ze źródłem jako nieodzowne elementy w procesie dydaktycznym
                  w nauczaniu historii i języka polskiego.

TERMIN:   14.06.2021 r. godz. 08.00 – 08.45

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. Kornele Makuszyńskiego w Starym Wołowie

PROWADZĄCA: Monika Bocheńska
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Wszelkie pytania proszę kierować do D. Haller tel. 889333946

                               Serdecznie zapraszamy do współpracy.                                           

 Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Podstawowej w St. Wołowie                  Dyrektor  PODN w Wołowie                                                                     

               mgr Magdalena Drzazga                                    mgr Krystyna Adaśko

Doradca metodyczny nauczania języka polskiego                                     

                                                          mgr Danuta Haller