Lekcja otwarta: Ewakuacja z terenu zagrożonego

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie, Dyrektor ZSP nr 4 w Pogalewie Wielkim oraz doradca metodyczny edukacji dla bezpieczeństwa serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na lekcję otwartą  w klasie VIII na temat ewakuacji z terenów zagrożonych.

TEMAT:   EWAKUACJA Z TERENU ZAGROŻONEGO

Cele zajęć:

– Przedstawienie dróg ewakuacji w szkole

– Zapoznanie ze znakami ewakuacyjnymi

– Sposoby alarmowania w szkole

– Stopnie i rodzaje ewakuacji

Po lekcji zostanie przeprowadzona analiza merytoryczna.

TERMIN: 28.05.2021 r. (piątek)    godz. 7.45.– 9.15.

MIEJSCE: Lekcja otwarta odbędzie się w ZSP nr 4 w Pogalewie Wielkim, jest również możliwość dołączenia do lekcji online z wykorzystaniem programu jitsi meet. Link do spotkania wysłany zostanie dzień przed planowaną lekcją wszystkim osobom które, wyrażą chęć uczestnictwa w zajęciach.

PROWADZĄCY: mgr Radosław Sroka- doradca metodyczny

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z doradcą: Radosław Sroka tel. 600-754-901

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 Doradca metodyczny:                                                                     Dyrektor PCE i PPP                                   

  mgr Radosław Sroka                                                                        mgr Krystyna Adaśko