Lekcja otwarta „Miasto jako dziedzictwo”

Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie
wraz z doradcą metodycznym nauczania historii p. Emilią Buczak zaprasza nauczycieli przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół na obserwację lekcji otwartej „Miasto jako dziedzictwo„,
w czasie której na przykładach wybranych polskich miast przyjrzymy ich wielokulturowości, materialnym i niematerialnym śladom przeszłości, oraz zastanowimy się, co zagraża wielokulturowemu dziedzictwu
 i jak możemy je chronić.

ADRESACI: Nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół

TERMIN: piątek 21.05.2021 r.  w dwóch możliwych porach do wyboru:

– godz. 8.55 – 9.40 – lekcja historii w klasie 1 Liceum Ogólnokształcącego

– godz. 12.05 -12.50 – lekcja historii w klasie 1 Technikum

MIEJSCE: platforma internetowa Zoom.us

PROWADZĄCY: mgr Marcin Kotla – edukator Centrum Kultury Międzynarodowej w Krakowie
                              i mgr Emilia Buczak – doradca metodyczny nauczania historii

MIEJSCE SPOTKANIA:  Zoom.us – link zostanie przesłany w dniu lekcji otwartej do osób,
                                                które zgłosiły swój udział.

Udział w lekcji otwartej jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie formularza elektronicznego, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl  w zakładce formularze zgłoszeniowe najpóźniej do czwartku 20 maja do godz. 15.00

                                                    Serdecznie zapraszamy

Doradca metodyczny                                                                                                                    Dyrektor

mgr Emilia Buczak                                                                                                     mgr Krystyna Adaśko