Lekcja otwarta języka polskiego w klasie IV ( lekcja stacjonarna) – „Serdecznie zapraszam…- projektujemy zaproszenie.”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach oraz doradca metodyczny nauczania języka polskiego serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na otwartą lekcję języka polskiego w klasie IV( lekcję stacjonarną).

Temat: Serdecznie zapraszam…- projektujemy zaproszenie.

Cele:

Uczeń:

•          zna budowę zaproszenia;

•          potrafi wskazać najważniejsze elementy zaproszenia;

•          redaguje zaproszenie na różne okazje;

•          rozpoznaje zaproszenie jako tekst o charakterze informacyjno- perswazyjnym;

•          poprawnie zapisuje zwroty grzecznościowe w zaproszeniu.

Metody i techniki nauczania:

•          zabawa w skojarzenia;

•          metoda podająca;

•          zajęć praktycznych (ćwiczenia redakcyjne).

Środki dydaktyczne:

•          kolorowe kartki,

•          nożyczki, klej, pisaki

•          przykładowe zaproszenia,

•          prezentacja do lekcji,

•          tablica interaktywna,

•          komputer.

Po odbytej lekcji zostanie przeprowadzona analiza merytoryczna.

TERMIN: 24.05.2021 r. (poniedziałek) godz. 9.55 – 10.40
                   oraz czas na omówienie przeprowadzonych zajęć

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach

PROWADZĄCA: Jolanta Baranowska– nauczyciel języka polskiego

W razie pytań proszę o kontakt z doradcą D. Haller tel. 889333946

                                 Serdecznie zapraszamy do współpracy!

                                                    Z poważaniem

Doradca metodyczny                                                                  Dyrektor PODN w Wołowie

nauczania języka polskiego                                                                                

Danuta Haller                                                                                      mgr Krystyna Adaśko