Szkolenie„Pandemia, a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli”

Szanowni Państwo!

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów, pedagogów, psychologów, przedstawicieli organów prowadzących na szkolenie:

„Pandemia, a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli.

Przedłużająca się pandemia oraz zdalna edukacja w szkołach wymaga szczególnych działań od wielu osób, dla których ważna jest kondycja psychiczna uczniów i nauczycieli.
Jak chronić zdrowie psychiczne oraz jak przygotować się do powrotu uczniów do szkół?  

Program szkolenia:

  • kondycja psychiczna uczniów i nauczycieli po roku epidemii
  • niepokojące objawy, które mogą świadczyć o konieczności udzielania specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży
  • program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego MEiN
  • działania wprowadzane w szkołach w związku ze zdalną edukacją oraz po powrocie uczniów do szkół w trosce o zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli

Prowadząca spotkanie: mgr Joanna Sikora – psycholog, socjoterapeuta, nauczyciel akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami. Prowadzi terapię rodzin, grupy wsparcia oraz warsztaty dla rodziców. Udziela konsultacji dyrektorom placówek oświatowych w zakresie trudnych sytuacji w szkole. Posiada wieloletnie doświadczenie
w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania oraz z ich rodzinami.

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy, przedstawiciele organów
                  prowadzących.

Forma pracy: wykład, praca metodami warsztatowymi


Termin szkolenia:
    29.04.2021 (czwartek) godz. 11.00 – 13.00

Koszt szkolenia :  100 zł/ osoba

Cena obejmuje:

  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 (Dz.U. 2019 poz. 1045) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
  • Materiały szkoleniowe
  • Przeprowadzenie szkolenia
  • Wynagrodzenie trenera
  • Ewaluacja szkolenia

Miejsce spotkania:    szkolenie on – line – link do platformy zostanie przesłany dzień przed szkoleniem do osób, które zgłosiły swój udział.


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na szkolenie PŁATNE) najpóźniej do 28.04.2021 r.

Serdecznie zapraszamy!

Specjalista ds. koordynacji                                                                                                Dyrektor
i organizacji szkoleń                                                                                                   
mgr Krystyna Adaśko

mgr Katarzyna Chrobak