Kurs doskonalący : Trudny przedszkolak… czyli jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w przedszkolu

  Szanowni Państwo!

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli- wychowawców, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli – dydaktyków na 9 godzinny kurs doskonalący nt.:

„Trudny przedszkolak… czyli jak sobie radzić
z problemami wychowawczymi w przedszkolu.

Cykl trzech warsztatów, w trakcie których nauczyciele poszerzą wiedzę  na temat metod pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze oraz wykazującym zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne.

Warsztaty wyposażą nauczycieli w niezbędne kompetencje i  praktyczne umiejętności  pomocy i wspierania dzieci, a także radzenia sobie z zachowaniami problemowymi na terenie przedszkola.

Program szkolenia:

Moduł I – 19 kwietnia 2021 r. tj. poniedziałek

 • Zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Efektywna komunikacja z dzieckiem- jak formułować komunikaty, aby nie wywoływać oporu, buntu, opozycji
 • Trudna sztuka chwalenia – czy każda pochwała zmienia dziecko na lepsze?
 • Czy pochwały demotywują? Pułapki chwalenia, pochwały oceniające i „toksyczne”, zakazane słowa

Moduł II – 26 kwietnia 2021 r. tj. poniedziałek

 • Co zasiejesz, to zbierzesz… czyli jak dziecko uczy się być „trudne”
 • Jak przerwać błędne koło uwagi – co wywołuje trudne zachowania, jak zaplanować pracę nad zmianą zachowania dziecka
 • Co robić, gdy pojawia się trudne zachowanie u dziecka – sposoby radzenia sobie
  z uporem, demonstracją, agresją, testowaniem dorosłych przez dziecko
 • Skuteczne wydawanie poleceń- jak mówić, aby dziecko nie tylko słyszało ale też słuchało? Jak wprowadzać porządkujące zasady, jak nie nagradzać trudnych zachowań

Moduł III – 10 maja 2021 r. tj. poniedziałek

 • Rozumieć uczucia dziecka, czyli self reg w pigułce
 • Behawioralne programy modyfikacji zachowań
 • Terapeutyczne umiejętności nauczyciela, skuteczne zarządzanie grupą
 • Strategia pracy z trudnym przedszkolakiem – przykłady z praktyki nauczycieli- uczestników warsztatów

Prowadząca spotkanie: mgr Joanna Sikora – psycholog, socjoterapeuta, nauczyciel akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami. Prowadzi terapię rodzin, grupy wsparcia oraz warsztaty dla rodziców. Udziela konsultacji dyrektorom placówek oświatowych w zakresie trudnych sytuacji w szkole. Posiada wieloletnie doświadczenie
w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania oraz z ich rodzinami.

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy,
                  logopedzi, nauczyciele dydaktycy.

Forma pracy: wykład, praca metodami warsztatowymi


Termin szkolenia:
   I spotkanie –  19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) godz. 16:00 – 19:00

 II spotkanie – 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) godz. 16:00 – 19:00

 III spotkanie – 10 maja 2021 r.      (poniedziałek) godz. 16:00 – 19:00

Liczba godzin: 9 godzin/ 3 godziny zegarowe każde spotkanie

Koszt szkolenia :  150 zł/ osoba

Miejsce spotkania:    szkolenie on – line – link do platformy zostanie przesłany przed
                                    szkoleniem do osób, które zgłosiły swój udział.

Szkolenie ma charakter kompleksowy i stanowi całość merytoryczną. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu doskonalącego w wymiarze
9 godzin zegarowych.


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na szkolenie PŁATNE) najpóźniej do 15.04.2021 r.

Serdecznie zapraszamy!


Dyrektor
mgr Krystyna Adaśko

Specjalista ds. koordynacji                                                                                                       
i organizacji szkoleń    

mgr Katarzyna Chrobak