Wyniki Powiatowego Konkursu Językowego „Duży Poliglota”

                                              

 W połowie marca 2021 roku  odbyła się jedenasta  edycja Powiatowego Konkursu  Językowego  dla uczniów szkół  ponadpodstawowych. Jego celem było wspieranie uczniów w rozwijaniu kompetencji językowych, pogłębianie ich zainteresowań filologicznych i mobilizowanie do samodzielnej, systematycznej pracy. Konkurs odbył się na platformie Google Forms, a wzięło w nim udział 13 uczniów z 4 szkół  powiatowych.  Poliglotą  roku 2021 została Monika Piotrowska, która zmagała się  z testem konkursowym w języku angielskim i hiszpańskim. Monika reprezentuje Zespół Szkół Społecznych, a nad jej nauką czuwa pani Klaudia Bajura i pan Tomasz Sztrekier.  Na drugim miejscu uplasowała się uczennica z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie, Zuzanna Czapluk.  Zuzanna  biegła jest w języku angielskim i rosyjskim, dzięki pani Halinie Łosiewicz oraz Małgorzacie Oberg. Trzecie miejsce zajął Michał Nowaczyk z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Narodowej  w Brzegu Dolnym, który na co dzień pracuje z panią Lidią Lewandowską, nauczycielką języka angielskiego oraz panią Izabelą Tręmbińską – Wasiak, nauczycielką języka hiszpańskiego.

Wszystkim  uczestnikom, laureatom ich nauczycielom gratuluję i zapraszam  za rok.

Ewa Nowak- doradca metodyczny języków obcych