Lekcje otwarte na temat : Co to jest hejt i jak sobie z nim radzić

19  i 26 lutego 2021 roku odbyły się lekcje otwarte w Szkole Podstawowej  w Krzelowie. Powiatowe Centrum Edukacji i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczne  w Wołowie wspomagając pracę szkół zaprasza nauczycieli do organizowania w swoich placówkach zajęć otwartych w obszarach będących priorytetami MEN i KO. Tym razem jest to Bezpieczeństwo w sieci.

 Dzisiejsza lekcję o cyberprzemocy prowadziły pani Regina Kmicińska i  Danuta Haller–– doradcy metodyczni z PCEI PPP w Wołowie. Do zajęć przygotowała uczniów klasy VII i VII pani Anna Król – nauczyciel języka polskiego w SP w Krzelowie. Lekcje odbyły się metodą kształcenia wyprzedającego, dlatego też uczestnicy otrzymali wcześniej materiał od swojej nauczycielki. Dzięki temu aktywniej pracowali i mogli dzielić się zdobytymi wiadomościami z różnych źródeł. Podczas spotkania w ciekawy sposób zostały  zaprezentowane różne zachowania ludzi wobec przemocy w sieci. Zarówno uczniowie – 26 osób, jak i obecni nauczyciele – 5 osób, mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat hejtowania oraz podzielenia się propozycjami radzenia sobie z bólem przeżywanym przez hejtowanych. Uczniowie  rozmawiali na temat hejtu i radzenia sobie z nim w różnych sytuacjach życiowych. Oglądali filmy i slajdy prezentacji multimedialnej. Zajęcia odbyły się na języku polskim, zatem uczniom przedstawiono 10 zasad właściwego zachowania się w Internecie, czyli NETYKIETĘ. Następnie z nauczycielem analizowali ich formę i sposób zapisu.  Zadaniem uczniów jest wykonanie ilustracji do każdej z przywołanych zasad właściwego zachowania się internauty. W najbliższym czasie umieścimy ich prace w naszej galerii. Prace będą brały udział w konkursie.

Danuta Haller i Regina Kmicińska – doradcy metodyczni PCE i PPP w Wołowie

Foto galeria: