Wyniki konkursu Moje ulubione zabawki

W roku szkolnym 2020/2021 odbyła się XII edycja Powiatowego Konkursu Plastyczno – Językowego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, którego organizatorem było Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie. Celem konkursu było między innymi rozwijanie wyobraźni twórczej,  stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji oraz ćwiczenia poprawnej pisowni. Do Centrum napłynęło mnóstwo ciekawych i oryginalnych prac z całego powiatu wołowskiego. Jury jak każdego roku miało problem wyłonić najlepsze prace, kierując się samodzielnością i estetyką wykonania, poprawnością językową oraz doborem technik artystycznych. Z języka angielskiego praca Antoniego Czapluka ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie zajęła pierwsze miejsce. Tuż za nim uplasowała się praca Nikoli Bieńkowskiej ze Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie, natomiast na trzecim miejscu prace wykonane przez: Pawła Wójcikowskiego z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Brzegu Dolnym  oraz  Hannę Dyk ze Szkoły Podstawowej w Wińsku. Z języka niemieckiego pierwsze miejsce przypadło Klarze Rydzak , drugie Zofii Czarnej. Obie uczennice reprezentują Zespół Szkół Społecznych w Wołowie. Trzecie miejsce zajęła praca Roberta Kozaka ze Szkoły Podstawowej w Winku.  Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom, w szczególności laureatom, a także  ich  nauczycielom, paniom:  Joannie Chabeckiej, Magdalenie Grzelak, Patrycji Serdyńskiej, Agnieszce Lorkiewicz, Monice Sobolweskiej, Agacie Gazduła- Beszłej oraz Agnieszce Koniecznej.

Doradca metodyczny języków obcych 
Ewa Nowak

Foto galeria: