Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych

Szanowni Państwo!

Nauczyciele Języków Obcych

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli na spotkanie w ramach:  Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych

Program spotkania:

1.  Sprawdzenie prac konkursowych- konkurs dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych
     i dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

2. Wyłonienie Laureatów konkursów.

3. Ewaluacja konkursów.

Termin i miejsce spotkania 24  marca 2021  r. od godziny 13.00

Miejsce : Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 2, 569-100 Wołów

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenie na sieć dokonujemy poprzez wypełnienie formularza elektronicznego  na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe  najpóźniej do poniedziałku 22.03.2021 r. do godz. 12.00 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

Doradca metodyczny                               DYREKTOR

   mgr Ewa Nowak                             mgr Krystyna Adaśko