Lekcja otwarta online na platformie MS Teams w klasach VII na temat Sketchnoting – co to jest, dla kogo, kiedy się przydaje?

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie oraz doradcy metodyczni serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na lekcję otwartą online na platformie MS Teams w klasach VII na temat Sketchnoting – co to jest, dla kogo, kiedy się przydaje?. Podczas zajęć  zostaną uczniom i nauczycielom zaprezentowane sposoby graficznego notowania.

TEMAT: Sketchnoting – co to jest, dla kogo, kiedy się przydaje?

Cele zajęć:

  • edukacja na temat myślenia wizualnego;
  •  uświadomienie, że każdy potrafi rysować,
  •  dodawanie  odwagi dorosłym  i obudzenie uśpionego wewnętrza dzieci,
  • uświadomienie, że robienie notatek rysunkowych może być czynnością niezwykle inspirującą i zabawną sama w sobie.

Po każdej odbytej lekcji zostanie przeprowadzona analiza merytoryczna.

TERMIN: 12.02.2021 r. (piątek)

  • godz. 08.10– 09.30 – kl. VII b
  • godz. 09.50- 11. 10 – kl. VII a

 oraz czas na omówienie przeprowadzonych zajęć

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie.

PROWADZĄCY: mgr Regina Kmicińska i mgr Danuta Haller- doradcy metodyczni

Oto linki  do lekcji, proszę wchodzić przez przeglądarkę.

  • Lekcja o godz. 08.10– 09.30 – kl. VII b

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae63c8102d7074db3aaaffd6a059b8173%40thread.tacv2/1612370068027?context=%7b%22Tid%22%3a%2288f59d32-c45f-4b37-980c-47a4085647d1%22%2c%22Oid%22%3a%22a2cbeb4b-683e-4dd9-bca4-59ab166229bc%22%7d

  • Lekcja o godz. 09.50– 11.10 – kl. VII a

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1e8e7b1fed554101b06d7c7e66892dc6%40thread.tacv2/1612370101561?context=%7b%22Tid%22%3a%2288f59d32-c45f-4b37-980c-47a4085647d1%22%2c%22Oid%22%3a%22a2cbeb4b-683e-4dd9-bca4-59ab166229bc%22%7d

W razie pytań proszę o kontakt z doradca D. Haller tel. 889333946

                 Serdecznie zapraszamy do współpracy!

  Z poważaniem

       Doradcy metodyczni                     Dyrektor       

                                     
mgr Danuta Haller

mgr Regina Kmicińska                   mgr Krystyna Adaśko