Ankieta ewaluacyjna – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest podsumowanie działań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-pedagogiczną w Wołowie przy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz diagnoza potrzeb. Dzięki uzyskanym informacjom będziemy mogli wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Informacja od Was jest niezbędna do opracowania nowej oferty edukacyjnej dostosowanej do Waszych potrzeb na rok szkolny 2021/2022. Wasze odpowiedzi – uwagi i sugestie, w dużej mierze usprawnią pracę naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i pozwolą w pełni zaspokoić Wasze oczekiwania względem podejmowanych przez nas działań. Niniejsza ankieta jest anonimowa.

pobierz ankietę:
uczniowie: https://forms.gle/odYEt9ocoEDGA3a49
rodzice i  nauczyciele: https://forms.gle/VU3wycja4SeHTpoj7