Lekcja otwarta: „Święta Bożego Narodzenia w niewoli niemieckiej i radzieckiej”

W środę 16 grudnia br. miała miejsce otwarta lekcja on-line dla grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w których udział wzięli też – w charakterze obserwatorów – zaproszeni nauczyciele historii (LO Wołów) oraz języka polskiego (LO Trzebnica). Na trwającym ponad godzinę warsztacie przeprowadzonym przez p. Michała Nadybskiego , edukatora Centralnego Jeńców Wojennych w Łambinowicach, uczniowie w oparciu o prezentowane zasoby muzealne poznawali warunki życia jeńców polskich w latach okupacji. Warsztat stanowił też okazję do przyjrzenia się sposobom aktywizacji uczniów, włączania ich w dyskusję, formułowania i prezentowania własnego zdania. Organizacja warsztatów: Emilia Buczak, doradca metodyczny nauczania historii.