Wyniki I Powiatowego Quizu Wiedzy o Stanie Wojennym

Quiz Wiedzy Stanie Wojennym został przeprowadzony online w dniu 17 grudnia 2020 r. za pomocą aplikacji quizizz.com. Jego celem było rozbudzanie zainteresowania uczniów historią Polski, pogłębianie wiedzy na temat wydarzeń XX wieku oraz doskonalenie umiejętności korzystania z narzędzi internetowych wspierających edukację zdalną uczniów.  Zgłoszeni uczniowie mieli za zadanie w określonym czasie odpowiedzieć na 20 pytań zamkniętych.

W Quizie wzięło udział 50 uczestników:

1. Na poziomie szkół podstawowych – 20 uczniów z 5 szkół: Szkoła Podstawowa w Krzelowie, Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie, Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie, Szkoła Podstawowa w Warzęgowie i Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie.

2. Na poziomie szkół ponadpodstawowych – 30 uczniów z 4 szkół: Liceum Ogólnokształcące w Wołowie, Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wołowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie i Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

——————————————————————————————————————–

WYNIKI:

FINALIŚCI W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

1. miejsce:

Alan Stańczyk – Szkoła Podstawowa w Wińsku

2. miejsce ex aequo:

Martyna Staszczyk – Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie

Roksana Dubyk – Szkoła Podstawowa w Wińsku

3. miejsce ex aequo:

Julia Rycerz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Mateusz Marien – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

FINALIŚCI W KATEGORII SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

1. miejsce:

Zuzanna Czapluk – Liceum Ogólnokształcące w Wołowie

2. miejsce ex aequo:

Agnieszka Likus – Liceum Ogólnokształcące w Wołowie

Michał Rzeźniczek – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Wołowie

Karol Działa – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

Julia Antosik – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

Anna Kubala – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

Weronika Staszczyk – Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

Wiktoria Studenna – Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

3. miejsce ex aequo:

Arkadiusz Kijaczek – Liceum Ogólnokształcące w Wołowie

Oliwia Smolna – Liceum Ogólnokształcące w Wołowie

Mateusz Podlewski – Liceum Ogólnokształcące w Wołowie

Emilia Walczak – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Wołowie

Gratulujemy zwycięzcom, wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a nauczycielom-opiekunom składamy szczególne podziękowania za współpracę i zaangażowanie w sprawne przeprowadzenie quizu.

organizatorzy: Emilia Buczak, Paweł Feliszek

doradcy metodyczni nauczania historii, PODN Wołów