Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych-nauczyciele szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo!

Nauczyciele Języków Obcych

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym w zakresie języków obcych serdecznie zapraszają nauczycieli języków obcych pracujących w szkołach ponadpodstawowych  na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych.

Tematem spotkania będzie omówienie  zmian w zakresie wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym. Nauczyciele zapoznają się ze zmianami  w wymaganiach ogólnych i szczegółowych na egzaminie maturalnym w zakresie języków obcych oraz poznają zasady wdrażania ww. zmian.

 Termin i miejsce spotkania: 27 stycznia  2021 r. o godzinie 14.30-15.30

Miejsce: platforma Jitsi Meet 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału bezpośrednio u doradcy: ewunianowak@interia.pl  do dnia 25.01.2021 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

Doradca metodyczny        DYREKTOR                                                                            

   mgr Ewa Nowak                       mgr Krystyna Adaśko