Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych -nauczyciele szkół podstawowych

Szanowni Państwo!

Nauczyciele Języków Obcych

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym w zakresie języków obcych serdecznie zapraszają nauczycieli języków obcych pracujących w szkołach podstawowych  na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych.

Tematem spotkania będzie omówienie  zmian w zakresie wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty. Nauczyciele zapoznają się ze zmianami  w wymaganiach ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty w zakresie języków obcych oraz poznają zasady wdrażania ww. zmian

 Termin i miejsce spotkania 21 stycznia 2021 r. o godzinie 13.30-14.30

Miejsce : Miejsce: platforma Jitsi Meet 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału bezpośrednio u doradcy: ewunianowak@interia.pl  do dnia 20.01.2021

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

Doradca metodyczny                                           Dyrektor                                      

   mgr Ewa Nowak                                          mgr Krystyna Adaśko