Warsztatowa lekcja otwarta pt. „Boże Narodzenie w niewoli niemieckiej i radzieckiej w latach II wojny światowej”

            Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym historii p. Emilią Buczak zaprasza nauczycieli historii Powiatu Wołowskiego na otwartą lekcję warsztatową pt. „Boże Narodzenie w niewoli niemieckiej i radzieckiej w latach II wojny światowej”, którą dla grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprowadzi edukator Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

Adresaci: nauczyciele historii szkół powiatu wołowskiego
Termin spotkania:
 16.12.2020 (środa) w godzinach 14.30-15.15
Sposób realizacji: warsztat on-line
Koszt warsztatów: bezpłatne

Prowadzący spotkanie: edukator Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach i mgr Emilia Buczak, doradca metodyczny z historii

Miejsce spotkaniaplatforma MS Teams  – link do platformy zostanie przesłany dzień przed warsztatami do osób, które zgłosiły swój udział.


Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl  w zakładce formularze zgłoszeniowe najpóźniej do środy 16.12.2020 r. do godz. 12.00 

Serdecznie zapraszamy

Doradca metodyczny                                                                 Dyrektor

mgr Emilia Buczak                                                         mgr Krystyna Adaśko