XIV Powiatowy Konkurs Ortograficzny – WYNIKI

 Komisja w składzie:

1.Danuta Haller – przewodniczący

członkowie:

2.Anna Gierko

3.Monika Bocheńska

4.Anna Klim

Konkurs online odbył się  09 listopada 2020 roku. Do pisania zadań ortograficznych  przystąpili laureaci I-go szkolnego etapu konkursu ortograficznego – uczniowie w trzech kategoriach: szkoła podstawowa kl. IV – VI, kl. VII – VIII, szkoła ponadpodstawowa.

W zmaganiach ortograficznych wzięło udział 13 szkół podstawowych, 5 szkół ponadpodstawowych. Uczestniczyło łącznie 98 uczniów.

SZKOŁY KTÓRE PRZYSTAPIŁY DO ZMAGAŃ

szkoły podstawowe

1.Zespół Szkół Społecznych w Wołowie

2.SP nr 1 w Wołowie

3.SP nr 2 w Wołowie

4.SP w Starym  Wołowie

5.SP w  Warzęgowie

6.SP w Krzydlinie Wielkiej

7.SP w Wińsku

8.SP w  Krzelowie

9.SP w Orzeszkowie

10.SP w Głębowicach

11.Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Pogalewie Wielkim

12.Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Brzegu Dolnym

13.Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym

szkoły ponadpodstawowe

1.Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie

2.Zespół Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej  w Brzegu  Dolnym

3.Zespół Szkół Społecznych w Wołowie

4.Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Wołowie

5.Liceum Ogólnokształcące im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym

Łącznie

13 szkół podstawowych

5 szkół ponadpodstawowych

RAZEM 18 placówek

UCZESTNICY

kl. IV – VI – 43 uczniów

kl. VII – VIII – 38 uczniów

szkoła ponadpodstawowa-  17 uczniów

RAZEM 98 uczniów

WYNIKI KONKURSU

szkoły podstawowe

kategoria 4-6

I miejsce  Mateusz Jarmuszczak – SP nr 1 w Wołowie
Emilia Matuła – SP w Krzelowie

II miejsce Jakub Kowalczyk – SP w Krzydlinie Wielkie
Weronika Ostrowska – Przedszkolny nr 1 w Pogalewie Wielkim

III miejsce  Alan Tomczak – SP w Warzęgowie
Aleksander Mikos – SP w Starym Wołowie

kategoria 7-8

I miejsce
Weronika Wątorska – Zespół Szkół Społecznych w Wołowie
Aurelia Wiejaczka – SP w Warzęgowie
Roman Warchoł – Zespół Szkół Społecznych w Wołowie

II miejsce 
Milena Oparska – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3
w Brzegu Dolnym
Amelia Szkolnicka – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym
Julia Szczygielska – SP w Warzęgowie

III miejsce

Wiktoria Kamińska- SP w Orzeszkowie
Maja Studnicka  – SP nr 1 w Wołowie
Kajetan Pytlak – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym
Aleksandra Czyżowicz – SP w Starym Wołowie

szkoły ponadpodstawowe

I miejsce
Edyta Chmielewska – Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Zawodowego w Wołowie
Bartosz Czyżowicz Zespół Szkół Społecznych w Wołowie
Brajan Juściński – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Wołowie

II miejsce
Kinga Mosur Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika  w Wołowie

III miejsce
Izabela Buraczyńska Zespół Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym
Natalia Szechnicka Liceum Ogólnokształcące im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu w Dolnym
Zuzanna Czapluk Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie
Norbert Michułka – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Wołowie