Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczyclieli Wychowania Przeszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz innych zainteresowanych na spotkanie organizacyjne w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia.

Program spotkania:

  •  „Gry i zabawy przeciwko agresji” – przykłady do wykorzystania w formie materiałów.
  • Realizacja wymagań z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  • Omówienie harmonogramów  i regulaminów  konkursów przedmiotowych w  roku szkolnym 2020/2021 „Mały Plusik” „ Mały Ortografik”.
  • potrzeby nauczycieli w zakresie doradztwa i współpracy.

Termin i miejsce spotkania: 14.12.2020 r. (poniedziałek) , godz. 14.00, 
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 ul. Mickiewicza 2 w Brzegu Dolnym

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

UWAGA- prosimy o zabranie ze sobą maseczek oraz zachowanie bezpiecznej odległości (1,5 m) podczas naszego spotkania.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 09 grudnia 2020r. e-mail:dagmaragluszczynska@op.pl  lub telefonicznie 71-389-21-00.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

          Doradca metodyczny                                            Dyrektor
mgr Dagmara Głuszczyńska                         mgr Krystyna Adaśko