Warsztaty: Testportal w pracy nauczyciela

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym historii p. Emilią Buczak zaprasza nauczycieli szkół powiatu wołowskiego  na warsztaty pt. „Testportal w pracy nauczyciela”.

TestPortal to darmowa, przejrzysta  i wygodna aplikacja sieciowa do tworzenia m.in. testów, sprawdzianów, zestawów ćwiczeń czy zadań konkursowych. Z powodzeniem wykorzystywana jest też do tworzenia ankiet udostępnianych uczniom bądź rodzicom umożliwiając szybką i wygodną analizę i ocenę uzyskanych odpowiedzi.

Adresaci: nauczyciele szkół powiatu wołowskiego


Termin spotkania:
 02.12.2020 (środa) o godzinie 14.30-15.30

Sposób realizacji: warsztat on-line

Koszt warsztatów: 10 złotych ( koszty organizacyjne)

Prowadząca spotkanie: mgr Emilia Buczak, doradca metodyczny z historii

Miejsce spotkaniaplatforma meet.jit.si – link do platformy zostanie przesłany dzień przed warsztatami do osób, które zgłosiły swój udział.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl  w zakładce formularze zgłoszeniowe najpóźniej do wtorku 01.12.2020 r. do godz. 15:00

Serdecznie zapraszamy

Doradca metodyczny                                                    Dyrektor

mgr Emilia Buczak                                            mgr Krystyna Adaśko