Kolejny krok partnerstwa polsko-niemieckiego

Kolejny krok partnerstwa polsko-niemieckiego

Partnerstwo z niemieckim Powiatem Harburg cały czas rozwija się.         18 czerwca w Winsen – stolicy powiatu – zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatowym Centrum Edukacji      i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie a Poradnią Wychowawczą Powiatu Harburg.

Pierwsze kontakty pomiędzy placówkami zostały rozpoczęte w czerwcu 2009 r., choć sam pomysł współpracy sięga jeszcze roku 2008. Jednak to ubiegłoroczna wizyta u naszych partnerów, w której brała udział p. Krystyna Adaśko – dyrektor PCE i PPP dała możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów i zaowocowała już typowo roboczą wizytą pracowników merytorycznych niemieckiej placówki w naszej jednostce w listopadzie 2009 r. W czasie obu wizyt zostały skonkretyzowane obszary współpracy, a także podjęte kroki, mające na celu wspólne przygotowanie i zawarcie odpowiedniego porozumienia. Jego głównym celem jest dalsze rozwijanie współpracy w dziedzinie edukacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym w obszarze systemowego poradnictwa, terapii i superwizji. Zgodnie z zapisami porozumienia, jego strony będą systematycznie wspierać wymianę doświadczeń w wymienionych dziedzinach, w szczególności poprzez:

  • zapoznanie się z metodologią pracy obu instytucji i innych merytorycznych placówek poprzez organizację wymian, staży, spotkań, wspólnych seminariów, szkoleń, konferencji itp.
  • wspieranie wzajemnego doradztwa, wymianę informacji i opinii na temat koncepcji pracy, a także jej struktur, organizacji i finansowania
  • przygotowanie i organizowanie wspólnych spotkań przedstawicieli i specjalistów realizujących zadania oświatowe, poradnictwa i terapii
  • inspirowanie do bezpośredniej współpracy organizacji sektora niepublicznego o podobnym charakterze działań oraz merytoryczne ich wspieranie

Porozumienie zostało podpisane przez starostów obu powiatów przy kontrasygnacie szefów merytorycznych placówek. Już na jesień tego roku planowana jest kolejna wizyta studyjna w Wołowie, w czasie której nasze poradnie będą szkolić niemieckich partnerów z nowoczesnej metody terapeutycznej – EEG Biofeedback. Mamy nadzieję, że na wsparcie projektu uda się Powiatowemu Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej pozyskać dotację z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, za co mocno trzymamy kciuki.