SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Trening umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców” jest skierowany do osób dorosłych mających wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży. Poprzez ćwiczenie różnych form oddziaływań wychowawczych wpływa się na budowanie pozytywnej relacji dorosły – dziecko, opartych na wzajemnym zrozumieniu potrzeb, uczuć oraz wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.

Składa się z 10 spotkań 2 godzinnych z grupą, podczas których porusza się tematy dotyczące m. in.

·   wyrażania  oczekiwań  i  ograniczeń  tak,  aby  dziecko  nie  przekraczało granic wyznaczonych przez rodziców, opiekunów

·         rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć

·         aktywnego słuchania

·         motywowania dziecka do współdziałania, współpracy

·         modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka – kary

·         uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole

·         wspierania procesu usamodzielniania się dziecka

·         budowania realnego poczucia własnej wartości dziecka

·         konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

Zajęcia prowadzone są przez realizatorów przeszkolonych w CMPPP w Warszawie:

Ewę Stróżyk – psychologa
Małgorzatę Klemens – pedagoga