STUDIA PODYPLOMOWE

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

                        17 października 2020 roku tj., sobota

                sala konferencyjna Powiatowego Centrum Edukacji
                       
         i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  w Wołowie

                                    ul. T. Kościuszki 27.

Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii  COVID-19, spotkanie będzie miało charakter zamknięty z podziałem na kierunki studiów.


PROGRAM :

8.00- 9.00      studenci semestru zimowego ( luty 2020)
– wszystkie kierunki

9.00- 10.00    studenci kierunku Organizacja pomocy społecznej

10.00- 11.00  studenci kierunków pedagogicznych, kierunków administracyjnych i pozostałych

11.00- 12.00  studenci kierunków dydaktycznych

12.00- 13.00  studenci kierunków pedagogiki specjalnej

13.00-14.00  studenci studiów licencjackich, magisterskich,
jednolitych -5 letnich magisterskich

Podczas spotkania, które będzie miało charakter indywidualnej rozmowy
z Państwem
 omówione zostaną sprawy organizacyjne roku akademickiego 2020/2021, harmonogram zajęć, zaliczenia praktyk zawodowych, egzaminu dyplomowego itp.
Wszyscy studenci zrekrutowani w Ośrodku w Wołowie zostali wprowadzeni do systemu informatycznego PROAKADEMIA. 
Każdy z Państwa otrzymał w emailu login i hasło dostępu do indywidualnego konta studenta, w związku z powyższym prosimy o wydrukowanie umowy w 2 egzemplarzach, podpisanie i przywiezienie na spotkanie w sobotę, celem przekazania do podpisu władzom Instytutu Studiów Podyplomowych.


ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU 2020/2021

Szanowni Państwo!


zapraszamy do zapoznania się z ofertą Studiów Podyplomowych w roku akademickim 2020/2021 realizowanych w Wołowie we współpracy z Wyższą Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Studia realizowane sa w siedzibie Centrum.
W celu zgłoszenia się do procesu rekrutacji, niezbędne jest dostarczenie nastepujących dokumentów:

– kopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
– formularza zgłoszeniowego
– potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł


POTWIERDZENIE DOKONANAIA PRZELEWU OPŁATY REKRUTACYJNEJ JEST NIEZBEDNE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROCESIE REKRUTACJI I ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


DOKUMENTY DO POBRANIA: 

– FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – kwestionariusz
– KATALOG – INFORMATOR

Opłaty rekrutacyjnej oraz płatności za studia proszę dokonywać wg. poniższego schematu:
Instytut Studiów Podyplomowych
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Nr konta: 43 1600 1462 1835 9027 8000 0001 

Tytuł przelewu:
PESEL – WOŁÓW – IMIĘ i NAZWISKO- KIERUNEK


PROMOCJE!


50% zniżki za drugi kierunek
20% zniżki dla absolwentów
•opłata rekruracyjna 85 zł

———————————–

Szanowni Państwo,

w nowym roku akademickim 2020/2021 zostaje uruchomiony nowy kierunek studiów podyplomowych specjalizacyjnych z zakresu Organizacja Pomocy Społecznej.

W imieniu władz Uczelni Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych we współpracy z Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej w Gdyni- Uczelni posiadającej uprawnienia do prowadzenia w/w specjalizacji,
serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości zdobycia kwalifikacji i kompetencji zawodowych w zakresie pomocy społecznej.

Dla osób chętnych zajęcia odbywać się będą w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie ul. T.Kościuszki 27; tel.71 3892100 fax: www.wolowpce.pl.

 Uczelnia zapewnia kadrę wykładowców- praktyków, pełniących funkcje kierownicze w pomocy społecznej. 

Szczegółowy opis kierunku studiów z zakresu Organizacji pomocy społecznej, zaproszenie – w załączeniu.
Z serdecznym zaproszeniem- Krystyna Adaśko dyrektor PCE i PPP 

————————–
STUDIA PODYPLOMOWE– SEMESTR LETNI 2019/2020
LUTY 2020 
STUDIA PODYPLOMOWE 2019/2020

STUDIA PODYPLOMOWE 2018/2019
ORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH 
W WARSZAWIEPrezentujemy Państwu rozkład czasu trwania studiów 2 i 3 semestralnych :

 • zajęcia na studiach podyplomowych trzysemestralnych w roku akademickim 2020/2021 są realizowane od października 2020 do 15 grudnia 2021 r. 

   
 •  dla naboru uzupełniającego studiów trzysemestralnych zajęcia są realizowane  
  od 1 marca 2020 do 30 kwietnia 2021 r.
 • studia podyplomowe dwusemestralne są realizowane od października 2020 do  30 kwietnia 2021 r.  
  / dla naboru uzupełniającego od 1 marca do 15 grudnia 2020.
 • kształceniem na odległość w roku akademickim 2020/2021 realizujemy  treści obejmujące tylko 25% punktów ECTS.
   
 • czesne w roku akademickim 2020/2021 rozłożone zostanie na 12 rat dla studiów trzysemestralnych i 8 rat dla studiów dwusemestralnych.

Poniżej rozkład terminowy semestrów:

Studia 3 semestralne rozpoczynające się od października:
I semestr  –  01.10.-28.02.
II semestr  –  01.03. – 30.09 (z przerwą wakacyjną od 1 lipca do 31 sierpnia).
III semestr  –  01.10. – 28.02.
Egzaminy dyplomowe do 15 grudnia.

Studia 2 semestralne rozpoczynające się od października:
I semestr  –  01.10.-28.02.
II semestr  –  01.03. – 30.09.
Egzaminy dyplomowe do 15 kwietnia.

Studia 3 semestralne rozpoczynające się od marca:
I semestr  –  01.03. – 30.09. (z przerwą wakacyjną od 1 lipca do 31 sierpnia).
II semestr  –  01.10. – 28.02.
III semestr    –  01.03. – 30.09.
Egzaminy do 15 kwietnia.

Studia 2 semestralne rozpoczynające się od marca:
I semestr  –  01.03. – 30.09. (z przerwą wakacyjną od 1 lipca do 31 sierpnia).
II semestr  –  01.10. – 28.02.
Egzaminy dyplomowe do 15 grudnia.
STUDIA PODYPLOMOWE dla nauczycieli prowadzone są zgodnie 
z posiadanymi uprawnieniami kształcenia w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie, wpisanej do rejestru uczelni niepublicznych MNiSW pod numerem 236 (polon.nauka.gov.pl): 

– studia magisterskie jednolite (5 letnie) z pedagogiki specjalnej uprawniające do prowadzenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej; 

– studia II stopnia z pedagogiki ogólnej uprawniające do prowadzenia studiów kwalifikacyjnych do nauczania kolejnego przedmiotu oraz studiów w zakresie przygotowania pedagogicznego. 

Studia podyplomowe prowadzone są na podstawie przepisów: 

– prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, ze zm.); 

– rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 poz. 1861 z późn.zm.); 

– rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz.

Programy studiów dla nauczycieli zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.2019.1450) 

– Kształcenie modułowe na studiach podyplomowych (przygotowanie psychologiczno–pedagogiczne, dydaktyczne i merytoryczne) 

– Praktyka zawodowa (wymagana na niektórych kierunkach) 

– Punktacja ECTS dla danego kierunku pedagogicznego oraz określona ilość godzin

SZANOWNI PAŃSTWO!
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020
ODBĘDZIE SIĘ 19 PAŹDZIERNIKA 2019 
godz. 09:00-11:00

w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji
ul. T. Kościuszki 27


———————————————————-


STUDIUJ W WOŁOWIE Z WSNP !

Programy studiów dla nauczycieli zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:

 • Kształcenie modułowe na studiach podyplomowych (przygotowaniepsychologiczno – pedagogiczne, dydaktyczne
  i merytoryczne)
 • Praktyka zawodowa (wymagana na niektórych kierunkach)
 • Punktacja ECTS min. 60 punktów dla danego kierunku pedagogicznego

 UWAGA! OPŁATA REKRUTACYJNA WYNOSI  85 ZŁ
potwierdzenie niezbędne podczas składania dokumentów


Opłaty rekrutacyjnej oraz płatności za studia proszę dokonywać wg. poniższego schematu:
Instytut Studiów Podyplomowych
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Nr konta: 43 1600 1462 1835 9027 8000 0001 

Tytuł przelewu:
PESEL – WOŁÓW – IMIĘ i NAZWISKO- KIERUNEK


PROMOCJE!


50% zniżki za drugi kierunek

 • 20% zniżki dla absolwentów
 • •opłata rekruracyjna 85 zł


CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW


– Studia w trybie niestacjonarnym (zjazdy weekendowe)         – Zajęcia warsztatowe         – Praktyczny wymiar zajęć bezpośrednio w placówkach prowadzących działalność związaną z kierunkiem studiów
        -Wspomaganie nauki technikami kształcenia na odległość              zagadnienia teoretyczne        – Możliwość realizacji 3 semestrów w ciągu roku akademickiego

ZALETY

•    Rekrutacja prowadzona lokalnie

 •  Organizacja zajęć i egzaminów u lokalnych partnerów

•       Zajęcia wyłącznie w weekendy

•       Nacisk na praktyczny aspekt zajęć

•       Teoria poprzez platformę 24h/7dni w tygodniu

•       Profesjonalizm zajęć dydaktycznych