Historyczny spacer po Brzegu Dolnym

5 lipca 2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Brzegu Dolnym odbyły się zajęcia otwarte w ramach Letniej Półkoloni z uśmiechem. Zajęcia  otwarte: Historyczny spacer po Brzegu Dolnym zostały przygotowane i przeprowadzone przez doradcę metodycznego historii – pana Pawła Feliszka. Tematyka zajęć i forma została przygotowana dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, dzięki czemu w aktywny i przystępny sposób mogli poznać historię miasta. Uczestnicy zajęć poznali historię założenia miasta, znaczenie herbu miejskiego oraz najważniejsze wydarzenia z dziejów miasta. Po zajęciach w szkole, uczestnicy wzięli udział w wycieczce po terenie miasta, w trakcie której dowiedzieli się więcej o  historii kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, dawnego pałacu rodu von Hoym i Parku Miejskiego.

Paweł Feliszek
Doradca metodyczny z historii

Foto galeria:

Wykonywanie kart pracy 
Zwiedzanie ruin mauzoleum Karla G.H. von Hoym..