XVII POWIATOWA GALA LAUREATA 2024

W dniu 5 czerwca 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku odbyła się XVII Powiatowa Gala Laureata, jedna z ważniejszych i największych uroczystości, organizowanych rokrocznie przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie. W roku szkolnym 2023/2024 Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie zorganizowało 23 konkursy o zasięgu wojewódzkim i powiatowym tj.

 1. XXIV Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy – zDolny Ślązak.
 2. III Powiatowy Konkurs Plastyczny dla przedszkolaków „Wymarzone zawody”.
 3. Powiatowy Literacki Konkurs  Wiedzy„Marek Hłasko – życie i twórczość”.
 4. V Powiatowy Konkurs „Mały Ortografik”.
 5. XV Powiatowy Konkurs „Mały Plusik”.
 6. XVII Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Jestem Mistrzem Ortografii”.
 7. III Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mistrzowie lektur szkolnych”.
 8. XV Powiatowy Konkurs Plastyczno- Językowy „Mój ulubiony sport”.
 9. XV Powiatowy Konkurs Plastyczno- Językowy „Potrawy narodowe”.
 10. XIV Powiatowy Konkurs Językowy „Młody Poliglota”.
 11. XIV Powiatowy Konkurs Językowy „Duży Poliglota”.
 12. IV Powiatowy Konkurs Historyczny „Od Henryka Walezego do Jana III Sobieskiego– królowie elekcyjni Rzeczypospolitej w XVI – XVII wieku ”.
 13. III Powiatowy Konkurs Projekt Społeczny
 14. IV Powiatowy Quiz „Wiedzy o samorządzie terytorialnym”
 15. III Powiatowy Konkurs Informatyczny „Infobystrzaki”.
 16. VIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Piękne bo Polskie, Czyli Jesień w Ekoobiektywie”.
 17. V Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Świat wokół nas…”
 18. IX Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Kreatywny recycling”.
 19. IV Powiatowy Konkurs „Żyję, więc pomagam”.
 20. IV Powiatowy Konkurs „Savoir-vivre, czyli szacunek zawsze i wszędzie”.
 21. I Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Fizyka w kadrach”.
 22. Powiatowy Konkurs Literacki „Tajemnicza osoba…”
 23. Powiatowy Konkurs „Projekt z fizyki – doświadczam, więc rozumiem”.

Uroczystego powitania zaproszonych gości dokonała Pani Krystyna Adaśko – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, która podkreśliła wyjątkową misję centrum w zakresie odkrywania, rozwijania i pielęgnowania talentów młodych i zdolnych mieszkańców powiatu wołowskiego.
Oficjalnego otwarcia tegorocznej gali dokonali: Pani Ewa Skrzywanek – Dolnośląski Kurator Oświaty wraz z Panem Piotrem Kozdrowickim – Wicewojewodą Dolnośląskim. Muzycznym akcentem przywitali gości uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja z Miry w Krzelowie pod kierunkiem pań Grażyny Studennej i Żanety Ryśkiewicz. Ponadto podczas Gali zaproszeni goście mogli podziwiać wystawę prac konkursowych.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Pan Piotr Kozdrowicki – Wicewojewoda Dolnośląski, Pani Ewa Skrzywanek – Dolnośląski Kurator Oświaty, Pani Anna Dzierżan – Rektor Szkoły Głównej Krajowej w Warszawie, Pani Ewa Soczyńska – Wnęk – Zastępczyni Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Pani Ewa Woźniak – Wawrzyniak i Pan Karol Machi reprezentujący Centrum Historii Zajezdnia z Wrocławia. Powiat Wołowski reprezentowali:Pani Agnieszka Łukaszewska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołowskiego i przewodnicząca komisji edukacji, kultury i sportu. Pana Jana Janasa – Starostę Wołowskiego i Panią Beatę Grygę – Wicestarostę Wołowskiego na uroczystości reprezentowała Pani Katarzyna Fęglerska – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Gminę Brzeg Dolny reprezentował Pan Ireneusz Fura – Burmistrz Brzegu Dolnego. Gminę Wińsko reprezentowała Pani Jolanta Krysowata – Zielnica – Wójt Gminy Wińsko oraz Pani Monika Myrdzio – Zastępca Wójta Gminy Wińsko. Burmistrza Wołowa reprezentowała Pani Laura Zdeb – przedstawiciel Wydziału Edukacji UM w Wołowie. Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa Razem jako Organ Prowadzący reprezentowała Pani Małgorzata Gajos – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie.

W roku szkolnym 2023/2024 wyłoniono 159 laureatów konkursów organizowanych przez Centrum z myślą o wszystkich uczniach z powiatu wołowskiego, poczynając od najmłodszych – wychowanków przedszkoli, poprzez szkołę podstawową, kończąc na szkołach ponadpodstawowych. Wyróżniono 21 pedagogów, którzy aktywnie współpracowali z Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie organizacji tegorocznych konkursów przedmiotowych i artystycznych.

Szczególne słowa podziękowania skierowano do sponsorów, którzy po raz kolejny wsparli
to doniosłe wydarzenie tj.
• Starostwo Powiatowe w Wołowie,
• Gmina Wińsko
• Gmina Brzeg Dolny,
• Gmina Wołów,
• Stowarzyszenia Inicjatywa Samorządowa „Razem”,
• Konsulat Generalny Niemiec
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
• Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie,
• Szkoła Główna Krajowa w Warszawie
za ufundowanie nagród książkowych i rzeczowych.

Podziękowano gościom specjalnym za osobiste uhonorowanie wyróżnionych laureatów 2024 i gospodarzowi tegorocznej gali Gminie Wińsko na ręce Pani Wójt Jolanty Krysowatej – Zielnicy, Pani Wicewójt Moniki Myrdzio oraz gospodarzowi miejsca Gminnemu Ośrodkowi Kultury na ręce Pani dyrektor Czesławy Białek, a także uczniom Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja z Miry w Krzelowie pod kierunkiem pań Grażyny Studennej i Żanety Ryśkiewicz

Tegorocznym Laureatom raz jeszcze gratulujemy.
Życzymy dalszych sukcesów, rozwijania pasji i zdolności.
Wszystkim osobom zaangażowanym przy organizacji tegorocznej gali, współpracującym z Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie
na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie wołowskim serdecznie dziękujemy.

Katarzyna Juszczak
Specjalista ds. koordynacji i organizacji szkoleń
w PCE i PPP w Wołowie

Foto galeria: