14.06.2023 Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki i Informatyki

Szanowni Państwo

Nauczyciele Matematyki i Informatyki

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli na spotkanie w ramach:

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki i Informatyki

Temat: Podsumowanie pracy w sieci w roku szkolnym 2022/2023

Program spotkania:

  1. Podsumowanie pracy w sieci w roku szkolnym 2022/2023.
  2. Zastosowanie kodów QR na lekcji matematyki.
  3. Ognisko z kiełbaskami.

Termin spotkania:  14 czerwca 2023 r. o godz. 15.30

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Wały

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 12.06.2023 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (indywidualne na szkolenia bezpłatne), który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

           Doradca metodyczny                                                                    Dyrektor

            mgr Iwona Pisching                                                            mgr Krystyna Adaśko