12.06.2023 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo

Nauczyciele Przedmiotów Przyrodniczych

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania przedmiotów przyrodniczych zapraszają nauczycieli na spotkanie w ramach:

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Program spotkania:

  1. Podsumowanie pracy za rok 2022/2023 – ewaluacja i wnioski.
  2. Diagnozy przedmiotowe pre i po – jak wykonać raport.
  3. Propozycje pracy w nowym roku szkolnym.

Termin i miejsce spotkania:  12  czerwca  2023 r. o godzinie 15.30

Sposób realizacji: stacjonarnie

Miejsce
: Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Brzegu Dolnym.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (indywidualne na szkolenia BEZPŁATNE), który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl. lub poprzez maila do doradcy metodycznego regina.kmicinska@wolowpce.pl

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

       Doradca metodyczny                                                               Dyrektor PCE i PPP w Wołowie
 przedmiotów przyrodniczych

       mgr Regina Kmicińska                                                                            mgr Krystyna Adaśko