“Spacer po żydowskim Wińsku” – relacja

11 maja br. grupa nauczycieli szkół Powiatu Wołowskiego wzięła udział w historycznym spacerze po Wińsku. Jego organizatorem i gospodarzem byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Wińsku pod opieką Pani Anny Gierko – nauczyciela historii i języka polskiego.

Spacer po żydowskim Wińsku” to przedsięwzięcie edukacyjne będące efektem współpracy z Fundacją Forum Dialogu. W ramach jego realizacji zaproszeni nauczyciele odwiedzili miejsca związane z historią żydowskiej społeczności zamieszkującej Wińsko w okresie przedwojennym: budynek dawnej rzeźni Steinhardtów, synagogę, starą szkołę, pocztę oraz cmentarz żydowski.

Przewodnikami w tym przedsięwzięciu byli uczniowie, którzy w każdym z odwiedzanych miejsc przywoływali fragmenty wspomnień dawnych mieszkańców Wińska. Opowieści uczniów uzupełniał Pan Bogodar Zielnica – pasjonat, znawca historii Wińska, tłumacz wspomnień Rity Steinhardt-Botwinick, na podstawie których opracowano trasę spaceru.

Spacer po żydowskim Wińsku” stanowił przykład, jak inspirować uczniów do aktywności obywatelskiej, angażować w przywracanie pamięci i budowanie mostów dialogu międzykulturowego oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz wspólnoty lokalnej i dbałości o małą ojczyznę.  

Doradcy metodyczni:

Paweł Feliszek
Emilia Buczak

Foto galeria:

Uczestnicy spaceru na terenie dawnej rzeźni.

Fotografia przedstawia grupę osób stojących naprzeciwko siebie na zielonej polanie. Mężczyzna po lewej przegląda katalog z fotografiami, dwie kolejne osoby stoją w centralnej części zdjęcia obok  grupy czterech uczniów, z których jeden trzyma w rękach żółtą, owalną tablicę z napisem, że w tym miejscu stał dom rodziny Steinhardt.

W okolicach budynku poczty o dawnym Wińsku opowiada p. Bogodar Zielnica.

Fotografia przedstawia grupę kilku osób stojących naprzeciwko wysokiego, zabytkowego budynku. Fasada budynku jest w kolorach cegły i szarości a w jej najwyższej części znajduje się dekoracyjny szachulec. Niektóre z osób widocznych na zdjęciu spoglądają w górę i przyglądają się fasadzie obiektu.

Uczestnicy spaceru na terenie żydowskiego cmentarza.

Na pierwszym planie fotografii znajdują się 3 osoby stojące na terenie cmentarza żydowskiego porośniętego wysoką trawą. Osoby te stoją obok zabytkowego nagrobka w kształcie wysokiego pnia dębu i rozmawiają ze sobą.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wińsku dzielą się wiedzą o żydowskiej synagodze.

Fotografia przedstawia dwójkę uczniów: chłopiec w zielonej bluzie trzyma w ręku żółtą, owalną tablicę na której widoczne są kody QR a obok niego stoi dziewczyna z mikrofonem w ręku. W tle obu postaci widoczny jest fragment ceglanego kościoła oraz kamiennego muru.