23.01.2023 r. lekcja otwarta: „Powstanie styczniowe – historyczny escape room”

Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcami metodycznymi nauczania historii zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na obserwację lekcji otwartej „Powstanie styczniowe – historyczny escape room”.

Dnia 22 stycznia 2023 przypada 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego, dnia 25 stycznia obchodzimy Dzień Kryptologii upamiętniający polskich naukowców, którzy złamali szyfr niemieckiej Enigmy. Z tej okazji zapraszamy na obserwację lekcji poświęconej powstaniu styczniowemu realizowanej metodą stacjonarnego escape roomu. Narzędzie to świetnie wspiera nauczyciela w budowaniu zaangażowania uczniów, uczy współpracy, rozwija kreatywność, uważność i koncentrację.    

Termin: 23.01.2023 r. od godz. 13.30

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Wołowie

Osoby prowadzące: Emilia Buczak, Paweł Feliszek – doradcy metodyczni PODN w Wołowie

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z doradcami: emilia.buczak@wolowpce.pl, pawel.feliszek@wolowpce.pl

Serdecznie zapraszamy

Doradcy metodyczni                                                                                Dyrektor

mgr Emilia Buczak                                                                          mgr Krystyna Adaśko

mgr Paweł Feliszek