19.01.2023 r. spotkanie: Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo

Nauczyciele Przedmiotów Przyrodniczych

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania przedmiotów przyrodniczych zapraszają nauczycieli na spotkanie w ramach:

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Program spotkania:

  1. Organizacja konkursu przyrodniczego etapu powiatowego.
  2. Podsumowanie pracy za I semestr 2022/2023

Termin spotkania:  19  stycznia  2023 r. o godzinie 15.30
Sposób realizacji: stacjonarnie
Miejsce: PODN Wołów, ul. T. Kościuszki 27 (budynek C)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 18.01.2023 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (indywidualne na szkolenia BEZPŁATNE), który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

       Doradca metodyczny                                                               Dyrektor PCE i PPP w Wołowie
 przedmiotów przyrodniczych

       mgr Regina Kmicińska                                                                mgr Krystyna Adaśko