23.11.2022, 30.11.2022, 12.12.2022, 13.12.2022 szkolenie: Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na procesy uczenia się dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie serdecznie zaprasza nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, pedagogów specjalnych, „nauczycieli wspomagających” na szkolenie:

„Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na procesy uczenia się
dzieci i młodzieży.

Charakterystyka szkolenia:

Celem szkolenia jest uwrażliwienie na problemy dziecka dotkniętego zaburzeniami integracji sensorycznej. W dostępny sposób przybliża ono teorię i praktykę z obszaru zaburzeń integracji sensorycznej. Uczestnicy uczą się rozpoznawania objawów tego typów zaburzeń poprzez stosowanie prostych narzędzi diagnostycznych, tak aby pokierować dziecko do specjalistycznej terapii. Są oni także przygotowani do dostosowania metod i form pracy adekwatnie do potrzeb
i możliwości dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz do stosowania strategii uczenia się. Dotyczy to zarówno dzieci w normie intelektualnej, jak i dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi wynikającymi z autyzmu, niepełnosprawności intelektualnej, dysleksji i innych zaburzeń.

Plan szkolenia:

 • Główne założenia teorii  integracji sensorycznej
 • Budowa i funkcjonowanie podstawowych zmysłów
 • Wpływ procesów integracji sensorycznej na funkcjonowanie człowieka
 • Diagnoza lateralizacji
 • Objawy zaburzeń integracji sensorycznej
 • Znaczenie zmysłu dotyku i ruchu w rozwoju  integracji sensorycznej dziecka
 • Rozwój umiejętności chwytania – chwyt pisarski
 • Rozwój układu słuchowego
 • Przetwarzanie słuchowe dziecka a proces uczenia się
 • Znaczenie percepcji wzrokowej w rozwoju dziecka
 • Usprawniani funkcji wzrokowych
 • Techniki wspomagające naukę czytania
 • Elementy diagnozy zaburzeń funkcjonowania zmysłów.

Moduł I

Podstawowe założenia zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci – 5 h

 • Charakterystyka zaburzeń integracji sensorycznej.
 • Podstawowe systemy sensoryczne.
 • Trudności  w uczeniu się dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.
 • Strategie terapeutyczne i edukacyjne w pracy z dzieckiem.

Moduł II

Podstawowe zmysły a problem emocjonalne i poznawcze u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej – 5h

 • Rola doświadczeń czuciowych i motorycznych w kształtowaniu rozwoju emocjonalnego
  i poznawczego dzieci.
 • Problemy w rozwoju społecznym.
 • Rozwój chwytu pisarskiego.
 • Czynniki zewnętrzne wpływające na grafomotorykę.

Moduł III

Zaburzenia percepcji wzrokowej a problemy w czytaniu, pisaniu i liczeniu – 5h

 • Fizjologia układu wzrokowego.
 • Przejawy zaburzeń przetwarzania wzrokowego.
 • Cechy narządu wzroku wpływające na opanowanie umiejętności szkolnych.
 • Ćwiczenia wspomagające opanowanie i upłynnienie techniki czytania.

Moduł IV

Zaburzenia przetwarzania słuchowego a problemy w uczeniu się – 5 h

 • Podstawowe funkcje przetwarzania słuchowego.
 • Lateralizacja uszna.
 • Niepowodzenia szkolne a zaburzenia przetwarzania słuchowego.
 • Najnowsze metody i wsparcie terapeutyczne i edukacyjne  w pracy z dzieckiem.

Prowadzący spotkanie: mgr Ewa Plura – wykładowca akademicki, szkoleniowiec, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta: integracji sensorycznej, metody: INPP, Johansena, Neuroflow, mikropolaryzacji mózgu, funkcji wzrokowych, behawioralny, integracji bilateralnej, monachijskiej diagnostyki funkcjonalnej. Od 25 lat prowadzi terapię osób z zaburzeniami neurofizjologicznymi.

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, pedagodzy specjalni, pedagodzy szkolni, „nauczyciele wspomagający”.

Termin szkolenia:  Moduł I – 23.11.2022 (środa) godz. 16:00 – 19.45

                                 Moduł II – 30.11.2022 (środa) godz. 16:00 – 19.45

                                 Moduł III – 12.12.2022 (poniedziałek) godz. 16:00 – 19.45

                                 Moduł IV– 13.12.2022 (wtorek) godz. 16:00 – 19.45

Czas trwania: 20 godz. dydaktycznych

Miejsce spotkania:    szkolenie on – line – link do platformy zostanie przesłany
                                    w dniu szkolenia do osób, które zgłosiły swój udział.

Koszt szkolenia: 200 zł/ osoba (realizacja możliwa pod warunkiem zebrania się grupy 25 osób)

Cena obejmuje:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 (Dz.U. 2019 poz. 1045 ze zm.) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
 • Materiały szkoleniowe
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Wynagrodzenie trenera
 • Ewaluacja szkolenia


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na szkolenie PŁATNE) najpóźniej do 18.11.2022 r.

Serdecznie zapraszamy

Specjalista ds. koordynacji                                                                                Dyrektor
i organizacji szkoleń                                                                                  
mgr Krystyna Adaśko

mgr Katarzyna Chrobak